Terug

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Het Monument consortium streeft ernaar om het platform toegankelijk te maken in lijn met de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Het MeMo by Monument platform is op dit moment evenwel nog in ontwikkeling binnen het Monument project vanuit het Europees Interreg 2 Zeeën-project. De toegankelijkheidsverklaring zal dan ook in de toekomst nog toegevoegd worden.