Terug

Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. MeMo Monument streeft ernaar om haar websites toegankelijk te maken, volgens de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Wij zijn gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau A. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn:

Beperkingen en alternatieven

Wij hebben ons best gedaan om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd. Indien je extra informatie over deze documenten wil, dan kan je een mail sturen aan monument@mechelen.be.

Problemen met toegankelijkheid?

Omwille van einde projectlooptijd op 31/03/2023, kan de toegankelijkheid van deze website niet meer worden verbeterd na 28/02/2023.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website werd op toegankelijkheid gecontroleerd via de tool Wave.

Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door MeMo Monument op 03/06/2022. Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons steeds contacteren via monument@mechelen.be.

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 03/06/2022.