Ik, jij, samen mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.

Een integraal referentiekader voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. Voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen.

Gepubliceerd door: Stad Mechelen

Inhoud aangeleverd door: Stad Mechelen

In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dat er tegen 2035 188.000 zullen zijn. In opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werkten Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie.

Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en samen met vele zorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie bogen ze zich over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd worden haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende praktijken/personen kunnen we leren?’, ‘Hoe kunnen de verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat vorm krijgen op de werkvloer?’

Ik, jij, samen mens is een inspiratiewerk voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen, van thuisvoorzieningen tot woonzorgcentra en ziekenhuizen. Binnen de zorgvoorzieningen richt het referentiekader zich in de eerste plaats tot directieleden, stafmedewerkers, direct leidinggevenden, kwaliteitscoördinatoren en referentiepersonen dementie. Zij staan immers aan het roer van een organisatie die streeft naar kwaliteit van leven, wonen en zorg. Het is hun taak om, zoals dit boek, te vertrekken van de beleving en de noden van mensen met dementie en van daaruit een visie op goede zorg gestalte te geven. Door aan elk hoofdstuk doelstellingen en een reflectie-instrument toe te voegen, wil dit referentiekader voorzieningen uitdagen om met medewerkers na te denken over goede zorg.

Details van boek:

Titel: Ik, jij, samen mens.

Auteur: Herlinde Dely, Jurn Verschraegen & Jan Steyaert

Uitgever: EPO

Datum: 2021-10-01

ISBN: 9789462671492

Prijs: 27.5

Ga naar website