Terug

Privacyverklaring

IMEC vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten op deze website. IMEC hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens en waarom

Wanneer u onze website bezoekt en u hiermee heeft ingestemd, zullen wij tijdens uw bezoek gebruik maken van de cookie Google Analytics. Deze cookie verwerkt uw IP-adres, dat wordt beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd door Google Analytics. Voor meer informatie hoe Google Analytics dit doet, kan u hier terecht.

Deze website is ontwikkeld voor het Europees Project Monument (Interreg 2 Seas, met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Als vereiste vraagt het European Union 2 Seas Programme om het aantal bezoekers op onze website te rapporteren, waarvoor we Google Analytics hebben geïnstalleerd.

Wanneer u ons contacteert in verband met een vraag of verzoek omtrent onze website, gebruiken wij uw email adres alleen om u te informeren omtrent uw vraag of verzoek. Uw email adres wordt niet bewaard opgeslagen in een aparte databank.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partners.

Opslag en bewaring

Imec heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die zijn opgenomen in het beveiligingsbeleid om uw gegevens veilig te houden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen.

De gegevens verzameld via Google Analytics worden verwijderd na 2 maanden na uw laatste bezoek op onze website.

De geaggregeerde resultaten die gerapporteerd worden aan de Europese Commissie worden verwijderd na het einde van het Project.

Uw rechten

Tijdens verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar monument@imec.be

Contact

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u altijd naar ons sturen via het volgende e-mailadres: monument@imec.be

Meer informatie over hoe Imec met uw persoonsgegevens omgaat, vindt u hier.