Informatie & Ondersteuning

Hier is informatie samengebracht, met een overzicht van interessante artikelen, cursussen, organisaties,... gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Alle Artikel Boek Organisatie Cursus Video Website Podcast
Cursus
Praatcafé Dementie Mechelen Jun 21, 2021
Cursus
Dementie en Nu training Psycho-educatiepakket voor mantelzorgers van personen met dementie Jun 21, 2021
Cursus
Webinar 'Maaltijdtips bij personen met dementie' Dit webinar gaat over voeding en de maaltijd Jan 03, 2023
Cursus
Webinar 'De rol van de huisarts in het dementieproces' Dit webinar gaat over de rol van de huisarts als spilfiguur. Jan 03, 2023
Cursus
Webinar 'Samen actief blijven na de diagnose dementie' Dit webinar gaat over welke activiteiten je samen kan doen, na de diagnose dementie Aug 29, 2022
Cursus
Webinar 'Dementiecafé' Tijdens dit dementiecafé krijg je een wetenschappelijke en actuele kijk op dementie Aug 29, 2022
Cursus
Webinar 'Wat gebeurt in je hoofd bij dementie?' Tijdens dit webinar krijg je wetenschappelijke antwoorden over de veranderingen in het hoofd van mensen met dementie. Aug 29, 2022
Cursus
Webinar Dementie 'Langer thuis met dementie' Tijdens dit webinar krijg je antwoorden over strategieën om langer thuis wonen mogelijk te maken. Aug 29, 2022
Cursus
Webinar Dementie en nachtelijke onrust Dit webinar gaat over nachtelijke onrust en hoe dit aangepakt kan worden zonder medicatie Aug 29, 2022
Cursus
Webinar Dementie 'Tijdige diagnose en passende opvolging' Dit webinar gaat over de diagnose en behandeling van dementie Aug 29, 2022
Cursus
Webinar Dementie en Technologie Dit webinar gaat over welke technologie er bestaat voor mensen met dementie en hoe die kan worden ingezet. Feb 11, 2022