Ma-zo

Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Gepubliceerd door: Stad Mechelen

Inhoud aangeleverd door: Stad Mechelen

Ma-zo is een online platform voor iedereen die betrokken is bij mantelzorg of daar voeling mee heeft. Het platform is een initiatief van Samana (vroeger gekend als Ziekenzorg CM) en Trendhuis cvba. We wensen echter te benadrukken dat dit platform niet van commerciële aard is en dat de eindgebruikers, namelijk mantelzorgers en mensen die hen steunen, altijd centraal staan. Naar relevante content van andere organisaties verwijzen we door waar nodig.

Details van website

Titel: Ma-zo

Auteur: Ma-zo

Ga naar website

Misschien ook interessant

Boek
Brood en bomen. Dementie uitgelicht. Een boek met luchtige en minder luchtige verhalen over communicatie tussen mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers. Over mislukkingen, valkuilen en successen, met boordevol praktische tips, en aandacht voor zingeving. Oct 25, 2021
Boek
Ik, jij, samen mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Een integraal referentiekader voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. Voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen. Oct 25, 2021
Boek
Langer thuis met dementie. De (on)mogelijkheden in beeld. In dit boek staan de verschillende manieren centraal waarop we mensen met dementie kunnen ondersteunen om zelfstandig thuis te wonen, zoals psycho-educatie, een goed samenspel van ambulante hulpverlening of technologie en woningaanpassingen. Oct 25, 2021
Boek
Dementie. De essentie. De belangrijkste info over dementie overzichtelijk bij elkaar, vanuit het perspectief van mensen die beroepsmatig zorgen voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Oct 25, 2021