Informatie & Ondersteuning

Hier is informatie samengebracht, met een overzicht van interessante artikelen, cursussen, organisaties,... gericht op mantelzorgers van mensen met dementie.

Alle Artikel Boek Organisatie Cursus Video Website Podcast
Boek
De schat van je leven - deel 3 - Levensboek Herinneringen ophalen met mensen met dementie. Het werkboek, deel drie van de bundel, apart verkrijgbaar. Een levensboek om zelf het levensverhaal van de persoon met dementie in op te tekenen. Voor mantelzorgers, professionele hulpverleners en vrijwilligers. Oct 25, 2021
Boek
Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie. Voor familieleden en mensen met dementie zelf die zich in de ziekte willen verdiepen. Met een pleidooi voor het inschakelen van een coach als professionele steun in de rug. (paperbackversie) Oct 25, 2021
Boek
De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. 3 boekjes die een geheel vormen. Informatie over dementie, foto's en gespreksmateriaal rond 9 thema's en een levensboek om het levensverhaal van de persoon met dementie in op te tekenen. Voor mantelzorgers, professionele hulpverleners en vrijwilligers. Oct 25, 2021
Boek
Ik weet nog goed...Voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie. Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina's, bevat dit boek een praktisch deel met talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen met beginnende dementie te kunnen werken. Oct 25, 2021
Boek
Brood en bomen. Dementie uitgelicht. Een boek met luchtige en minder luchtige verhalen over communicatie tussen mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers. Over mislukkingen, valkuilen en successen, met boordevol praktische tips, en aandacht voor zingeving. Oct 25, 2021
Boek
Bekijk groter Een kijkje achter de schermen. Theater maken met mensen met beginnende dementie. Dit methodiekboek laat zien wat een inspirerende onderneming het kan zijn als je het aandurft om met mensen met beginnende dementie theater te maken. Oct 25, 2021
Boek
Dementie. Een boek voor partners. Het eerste boek van, over en voor partners van personen met dementie. Interviews met partners, afgewisseld met meningen en bevindingen van deskundigen. Oct 25, 2021
Boek
Ik, jij, samen mens. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Een integraal referentiekader voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. Voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen. Oct 25, 2021
Boek
Langer thuis met dementie. De (on)mogelijkheden in beeld. In dit boek staan de verschillende manieren centraal waarop we mensen met dementie kunnen ondersteunen om zelfstandig thuis te wonen, zoals psycho-educatie, een goed samenspel van ambulante hulpverlening of technologie en woningaanpassingen. Oct 25, 2021
Boek
Dementie. De essentie. De belangrijkste info over dementie overzichtelijk bij elkaar, vanuit het perspectief van mensen die beroepsmatig zorgen voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Oct 25, 2021
Boek
Het dementiecafé Het boek, de weerslag van bijna twee jaar ervaring met het dementiecafé, brengt alle actuele vragen rond en over dementie samen. Oct 25, 2021
Video
Odensehuis Mensenhuis Een korte impressie van het Odensehuis, inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten. Oct 25, 2021
Organisatie
Familiehulp Familiehulp is dé partner voor zorg en ondersteuning voor iedereen in Vlaanderen en Brussel Oct 25, 2021
Organisatie
CM Dementie beleef je samen Oct 25, 2021
Podcast
Mantelzorgpodcast Oct 25, 2021
Organisatie
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg Oct 25, 2021
Website
Mantelzorg voor ouderen met dementie De website Gezondheid en Wetenschap heeft als doel patiënten en burgers te informeren met betrouwbare gezondheidsinformatie. Oct 25, 2021
Organisatie
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie plaatsen dementie op de maatschappelijke agenda om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te behouden en te verbeteren. Jul 13, 2021
Website
Onthou Mens | Vergeet dementie De website www.onthoumens.be fungeert als digitaal campagneplatform en blijvende informatiebron. Mensen kunnen er educatief materiaal, wetenschappelijk onderzoek en communicatietips vinden over beeldvorming van dementie. Jul 02, 2021
Website
Hulpmiddelen bij dementie Jun 29, 2021